Praktyki w Rimini 2017

W dniach 11-26 marca 2017, Uczniowie i Absolwenci naszej szkoły uczestniczyli w zagranicznych stażach we Włoszech w ramach programu ERASMUS+ „WIĘKSZE SZANSE-PEŁNIEJSZE KOMPETENCJE-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, które odbywały się w Rimini. Jest to pierwsza, 20 osobowa grupa uczniów z terenu naszego miasta, która pod opieką p. Sławomira Janickiego i p. Rafała Jagodzińskiego, mogła poczuć w pełni europejski wymiar kształcenia i wykorzystać zdobyte umiejętności zawodowe podczas praktyki zagranicznej. Organizatorem praktyk w Rimini była firma Sistema Turismo, która w profesjonalny sposób przygotowała pobyt naszych uczniów, koordynowała kontakty z pracodawcami i ułatwiała poznawanie kultury włoskiej, poprzez organizowanie wycieczek i spotkań kulturalnych.

Podczas pobytu we Włoszech, nie tylko doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe i zawodowe, ale także rozwijaliśmy naszą europejską świadomość kulturową, budowaliśmy relacje i nabywaliśmy nowych kompetencji interpersonalnych. Niezwykle ciekawym punktem pobytu były wyjazdy kulturalne do San Marino i Wenecji oraz poznawanie zabytków regionu Emilia-Romania.

 Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu, a koordynatorzy z firmy Sistema Turismo i sami pracodawcy podkreślali ogromne zaangażowanie uczestników, ich chęć współpracy i wysoki poziom umiejętności zawodowych w zawodach: technik informatyk, technik handlowiec i technik ekonomista.

Skip to content